Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skautské svátky

20. 10. 2007

2. únor slaví světlušky i skautky na celém světě jako Den sesterství. Celý skautský národ jej slaví již od roku 1927 jako DEN PŘEMÝŠLENÍ, vzpomínání. Na tento den totiž připadají narozeniny zakladatelů skautingu - obou manželů Baden - Powellových.

 Na svatého Jiří, 24. dubna mají svůj významný den skauti. Jiří, který se stal patronem rytířů a posléze ochráncem a vzorem skautů celého světa. Jiří, římský voják císaře Diokleciána, byl pro svou víru umučen ve věku pouhých 22 let v roce 303. Ve středověku se stal vzorem a předobrazem rytíře, legendy mu přikouzlily vítězný boj se saní… svět si jej připomíná jako světce dobrých skutků. A.B.Svojsík o sv. Jiří napsal v r. 1932: "Postava sv. Jiří, světce a hrdiny potírajícího draka sobectví, zlých sklonů a vášní, je drahým symbolem skatů v celém světě, neboť je to skauting, který má vepsánu službu jasně jak ve svém slibu, tak i ve svém zákoně… Kdo se stal nezávislým na svých osobních vášních a zálibách, kdo dovede překonávat své slabosti tak, jako sv. Jiří zdolává odporného ještěra, jen ten se stává pravým rytířem, schopným nejvyšší služby a dokonalé oběti. "

4. říjnasvatý František z Asisi (1182 - 1226), patron vlčat celého světa. Bratr František byl na přelomu 12. a 13. století opravdovou evropskou osobností. V mládí ho přitahoval život válečníka, ale brzy poznal křivdy a bolest, které válka přináší. Rozhodl se pro život lásky a chudoby, služby a pomoci druhým. Vlastníma rukama opravoval zchátralou kapli za rodným městem. Tady se k němu připojili první bratři - řeholníci. Přírodu vidě jako nádherné Boží dílo.